Test EPROM OTP

 

Při rozebírání starého CD přehrávače upoutal mojí pozornost 32-vývodový čip s označením PT28C020-90 osazený jako jediný v patici v pouzdru DIP. Po pohledu do datasheetu jsem zjistil že jde o    2Mbit OTP EPROM s organizací 256k x 8bit. Paměť má 18 adresních a 8 datových vývodů.

Paměť EPROM slouží k uložení informace, kterou je možné mnohokrát přečíst. Bohužel verze OTP (one-time programmable - jednou programovatelná) nelze běžně smazat, běžně proto že údajně je možné tyto typy pamětí mazat rentgenovým zážením, proto jí lze využít jen k demonstrativnímu zapojení.

Zapojení je opět na nepájivém poli. Na adresní vstupy je připojen čítač 4040, který je buzen buď astabilním KO s NE555, nebo KO-RS pro ruční krokování a na datové výstupy jsou přes rezistory zapojené LED diody. Napájecí napětí je 5V. Pin Vpp slouží k programování obvodu, při čtení je připojen na napájecí napětí. Pin WE - write enable slouží také k programování a při čtení je připojen přes odpor 10k na napájení. Pin OE - output enable slouží k aktivování výstupu, při log.1 je výstup neaktivní a při log.0 aktivní. Poslední řídící pin je CE - chip enable, který zapíná (log.0) nebo vypíná (log.1) celou paměť.

Postupným krokováním adresových vstupů se nám bude na výstupních diodách zobrazovat obsah paměti.

Schéma je pro zjednodušení napůl blokové

Mezi Ucc a GND je vhodné zapojit blokovací keramické kondenzátory 100nF (na schématu nejsou uvedeny)  

Ucc - napájecí napětí 5V

Zapojení: Čítač 4040 - zapojení čítače 4040 které je na úvodní stránce, čísla vývodů patří k čítači

R1 - pull-up odpor 10k

R2 - R9 - 470R

D - LED diody