Dvanáctibitový binární čítač 4040

Binární čítač slouží k čítání impulzů přivedených na jeho vstup a jejich zobrazení pomocí dvanáctibitového binárního čísla. Hexadecimálně je to od 0000h do FFFFh.

Zapojení jsem provedl na nepájivém poli. Jako zdroj impulzů je možné zvolit buď astabilní KO s NE555 (pro automatický chod)  nebo KO - RS (pro ruční krokování). K zobrazení výstupu slouží 12 LED diod. LED dioda D1 slouží k zobrazení výstupu z multivibrátoru, díky ní je možné sledovat že čítač 4040 čítá se sestupnou hranou příchozího signálu.

 

Mezi Ucc a GND je vhodné zapojit blokovací keramické kondenzátory 100nF (na schématu nejsou uvedeny)  

Ucc - napájecí napětí 5V

R1, R2 - pull-up rezistory 10k

R3, R4 - pull-down rezistory 10k

D1 - D13 - LED diody

TL1 - přepínací tlačítko ke krokování

TL2 - reset čítače

PR1 - přepínání automat/ručně

P - lineární potenciometr 10k k nastavení rychlosti čítání v automatickém režimu

C1 - elektrolitický kondenzátor 20uF (na fotce jsou dva 10uF zapojené paralelně)

C2 - keramický kondenzátor 10nF

R5 - R17 - 470R