Test SRAM W24257A 32k x 8

Nedávno se mi do ruky dostala stará základní deska z PC. Zběžným pohledem jsem našel zajímavé prakticky použitelné součástky osazené v paticích: 4x W24257AK-15 - statická paměť RAM s kapacitou 32kB, 1x W2465AK-15 - statická paměť RAM s kapacitou 8kB  (sloužili jako paměť cache) a 1x M27C512 - paměť EPROM s kapacitou 64kB (BIOS). Ostatní součástky byli zapájené přímo v desce a nechtělo se mi je vypajovat.

Pokusně jsem si zapojil paměť W24257AK-15, jde o statickou paměť což znamená že data do ní uložená v ní zůstanou až do odpojení napájení a nemusí se obnovovat jako u dynamických pamětí DRAM.

Paměť má 15 adresových vstupů A0 - A14, 8 datových vstupů/výstupů, vstup CS (chip select) - aktivování obvodu - aktivní v log.0, vstup OE (output enable) - aktivování výstupu - aktivní v log.0 a vstup WE (write enable) - aktivní v log.0.

Zapojení jsem provedl na nepájivém poli, místo vypínačů a tlačítka mám dráty které zapojuji dle potřeby. Obvod 74HC244 slouží k buzení LED diod na výstupu.

Vcc - napájecí napětí 5V

C1 - blokovací kondenzátor 100nF

R1-R8 - 470R

R9-R33 - pull-up a pull-down rezistory 10k

 

Po připojení napájení je paměť naplněná náhodnými daty.

Programování paměti:

- nastavíme programovanou adresu vypínači A0 - A14

- nastavíme hodnotu kterou chceme naprogramovat vypínači D0 - D7

- stiskem tlačítka TL1 přivedeme impulz na vstup WE čímž dojde k naprogramování

 

Čtení z paměti:

- vypínače D0 - D7 musí být rozpojené!!

- nastavíme adresu ze které chceme číst vypínači A0 - A14

- na diodách vidíme obsah paměti

 

Po chvíli testování uvidíte jak je to vlastně jednoduché a jak by se to dalo využít v praxi. Například při připojení A/D převodníku na datový vstup, čítače na adresový vstup a pár dalších úpravách vytvoříme jednoduchý záznamník. Sice nebude mít extra kapacitu ale při zapojení větší paměti nebude problém. Záleží jen na fantazii. Při zapojení vstupu CS přes pull-up odpor na Vcc se paměť deaktivuje, nebude možné číst ani zapisovat, ale zapsaná data zůstanou uložená a odběr obvodu klesne na 3uA (ano opravdu TŘI MIKROAMPÉRY) takže při vhodném zapojení zálohovací baterie nám zůstanou data uložená HODNĚ dlouho po odpojení zdroje.